Onze pagina voor zorg is veranderd. klik hier om naar de nieuwe zorgpagina te gaan.

groet Team Stay and Pray

Crowdfunding

Crowdfunding - ComeUnity

Geloof in de God die voorziet is de basis van ons werk. Toen ik de plannen voor Stay & Pray  ontving, heb ik in 2007 bewust € 1,= apart gelegd en in geloof uitgesproken;

" Deze ene € 1,= hoeft zich alleen maar te vermeerderen"

En dat is ruimschoots gebeurd. Vrienden, bekenden en onbekenden hebben gegeven, anderen investeren door leningen* en de crowdfund aktie ComeUnity. Ook het SKG en diaconien uit het land ondersteunen ons. Na de aankoop van de boerderij is in mei 2014 een grote verbouwing gestart. Die is nu voor zo'n 75% gerealiseerd.

Dus nog maar 25 % te gaan.

Dat is heel wat minder dan de volle 100% in het begin. Maar altijd nog zo'n € 250.000,= euro. Ongeveer € 50.000,= euro daarvan is nodig om de woonzorg appartementen in gebruik te nemen en de andere € 200.000,= om alles verder af te bouwen.

Crowdfund aktie ComeUnity

ComeUnity betekent letterlijk " kom éénheid"  en is een oproep aan het lichaam van Christus om met vele christenen uit allerlei kerken en achtergronden onmogelijk lijkende dingen mogelijk te maken. Dit kan als iedereen actief deelneemt en geeft. Wij geloven dat dit mogelijk moet zijn en zien uit naar uw giften. Deze zijn ook weer een voorbeeld en inspiratie voor andere initiatieven!  

Uw gift kunt u overmaken op het rekening nummer van Stichting Stay & Pray;

 NL07RABO0157351874 o.v.v. crowdfunding ComeUnity

Met uw gift maakt u onze bewonersgroep gelukkig, want zij zien echt uit naar een spoedige verhuizing naar de nieuwbouw. 

*Als u geld aan ons wilt lenen, neem dan contact met ons op voor informatie over rente en looptijden.

 

content image

ANBI

Stichting Stay & Pray heeft een zogenaamde ANBI  status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellin.  Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.

Dit betekent dat uw aantoonbare giften aftrekbaar zijn voor de belasting.