Onze pagina voor zorg is veranderd. klik hier om naar de nieuwe zorgpagina te gaan.

groet Team Stay and Pray

Huis van Gebed

Elke dag is er de mogelijkheid om samen een half uur te bidden en te aanbidden.

's ochtends van 7.30 tot  8.00 uur

's middags 12.30 uur tot 13.00 uur

's avonds van  18.30 tot 19.00 uur

 

Elke dinsdag gebedsavond en voorbede van 20.00 uur tot 22.00 uur.

.

Gebedsavond op dinsdag

Elke dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur komen mensen uit allerlei kerken en gemeenten samen om te bidden op Stay & Pray. 

Door mee te doen leer je te bidden en ontvang je verdieping in je geloofsleven. Dit is de ervaring van velen. Bij het bidden is aanbidding altijd uitgangspunt van de avonden. Er wordt dus veel gezongen en muziek gemaakt. Van hieruit laten we ons leiden door de Heilige Geest om de gebeden te bidden die in het hart van God zijn.

Er is ruimte voor een variatie in de soorten van gebeden van stilte tot uitbundige lofprijs, voorbede, dankzegging, bijbel bidden, proclameren of stil zijn en soaken in Zijn Aanwezigheid. Daarbij zijn er allerlei uitingsvormen voor gebed zoals knielen, opheffen van handen, dansen of juichen gebruikelijk zonder iets verplicht te moeten.

We bidden voor elkaar of elkanders kerken en gemeenten, voor de eenheid van de kerk, voor Israel, voor jeugd en ouderen, maatschappij en politiek, onderwijs, plaatsvervangend schuldbelijdenis, verootmoediging over de zonden van ons volk, maar ook geestelijke oorlogsvoering en voor opwekking.

Tussendoor wordt regelmatig spontaan onderwijs gegeven over onderwerpen die met bidden en de geestelijke wereld te maken hebben.

Jij bent ook hartelijk welkom om te komen en mee te doen.