Huis van Gebed

In juli 2016 zijn we gestart met het gebedshuis.

Elke dag is er de mogelijkheid om samen een half uur te bidden en te aanbidden.

's ochtends van 7.30 tot  8.00 uur

's middags 12.30 uur tot 13.00 uur

's avonds van  18.30 tot 19.00 uur

Je mag de ruimte gebruiken voor persoonlijk gebed, stille tijd. Ook kun je met met meerdere mensen komen.

Dit kan zolang als je wilt tussen 7.30 tot 22.00ur.

In de gebedsruimte ligt een map waarin je verhoringen mag opschrijven.

Elke dinsdag gebedsavond en voorbede van 20.00 uur tot 22.00 uur.

.

50 uur bidden en aanbidden van God de vader.

Van vrijdagavond 20 januari  20.00 uur t/m zondag 22 januari 22.00 uur.

Vrijdag inloop vanaf 19.00 uur met koffie.
Bijna alle uren live muziek soak en aanbidding met aanbiddingssessie met live band.  Zelf brood meenemen koffie en thee aanwezig. 
Je hoeft niet 50 uur aanwezig te zijn.

Locatie: In de ComeUnity ruimte van Stay & Pray /  Bijgebouw achter de boerderij.
Adres: Symen Halbeswei 8  9255 LL Tytsjerk
Contactpersoon: Eduard Sander Eddy Schothorst
Voor contact / informatie: schothorst@vodafonethuis.nl

  

Gebedsavond op dinsdag

lke dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur komen mensen uit allerlei kerken en gemeenten samen om te bidden op Stay & Pray. 

Door mee te doen leer je te bidden en ontvang je verdieping in je geloofsleven. Dit is de ervaring van velen. Bij het bidden is aanbidding altijd uitgangspunt van de avonden. Er wordt dus veel gezongen en muziek gemaakt. Van hieruit laten we ons leiden door de Heilige Geest om de gebeden te bidden die in het hart van God zijn.

Er is ruimte voor een variatie in de soorten van gebeden van stilte tot uitbundige lofprijs, voorbede, dankzegging, bijbel bidden, proclameren of stil zijn en soaken in Zijn Aanwezigheid. Daarbij zijn er allerlei uitingsvormen voor gebed zoals knielen, opheffen van handen, dansen of juichen gebruikelijk zonder iets verplicht te moeten.

We bidden voor elkaar of elkanders kerken en gemeenten, voor de eenheid van de kerk, voor Israel, voor jeugd en ouderen, maatschappij en politiek, onderwijs, plaatsvervangend schuldbelijdenis, verootmoediging over de zonden van ons volk, maar ook geestelijke oorlogsvoering en voor opwekking.

Tussendoor wordt regelmatig spontaan onderwijs gegeven over onderwerpen die met bidden en de geestelijke wereld te maken hebben.

Jij bent ook hartelijk welkom om te komen en mee te doen.